ผลการค้นหา


เว็บไซต์

Image

ถอดความ "ลิลิตตะเลงพ่าย - YouTube
www.youtube.com
20 พ.ย. 2018 ... ถอดความลิลิตตะเลงพ่าย ตอนที่ 3 พระมหาอุปราชารำพันถึงนางอันเป็นที่รักขณะเดินทัพ วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย ท.32102 ...

Image

"ม.5 : ภาษาไทย : ลิลิตตะเลงพ่าย" - หลักสูตรฟรีจาก "Distance Learning ...
itunes.apple.com
ในบทเรียนนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวรรณคดี เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ซึ่งมีเนื้อหาการทำ สงครามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ...

Image

ลิลิตตะเลงพ่าย
jinkuk6.blogspot.com
ฝ่ายพระนครรามัญ ขัณฑ์เขตด้าวอัสดง หงสาวดีบุเรศ รั่วรู้เหตุบมิหึง แห่งเอิกอึงกิดาการ ฝ่าย พระสุธารออกทิศ ว่าอดิศวรกษัตรา มหาธรรมราชนรินทร์ เจ้.

Image

อ่านลิลิตตะเลงพ่าย ฉบับร้อยแก้ว - Iอ้ไก่อ่Ou™ - GotoKnow
www.gotoknow.org
19 ก.พ. 2010 ... ลิลิตตะเลงพ่าย เป็นบทประพันธ์ประเภทลิลิต ประพันธ์ขึ้นโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม พระปรมานุชิตชิโนรสและ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ ...

Image

เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย - Thaiware IT Zone - ThAiWaRe CoMMuNiTY
community.thaiware.com
6 ม.ค. 2007 ... เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย - posted in Thaiware IT Zone: คืออาจารย์เค้าให้มาถอดความเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่ายน่ะครับแต่ผมถอดความบทที่ ๗๑ ไม่ได้ ...

Image

ถอดความเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย
natthasupapakkorn.blogspot.com
3 ก.ค. 2017 ... ถอดความเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย. เหตุการณ์ทางกรุงหงสาวดี. ฝ่ายพระนครรามัญ ขัณฑ์เขตด้าว อัสดง หงสาวดีบุเรศ รั่วรู้เหตุบมิหึง แห่งเอิกอึงกิดาการ ...

Image

สายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้ง ยามสาย - ครูแป๊ว กัลยาณี - GotoKnow
www.gotoknow.org
28 พ.ค. 2016 ... สำนวนนิราศบทนี้อยู่ในวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย ตอน พระมหาอุปราชยกกองทัพจากหง สาวดีเพื่อมาทำศึกกับกรุงศรีอยุธยา ซึ่งผู้นิพนธ์คือ ...

Image

ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารคและชลมารค ...
opac.mbu.ac.th
ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารคและชลมารค /. ผู้แต่ง: พระ คลัง (หน),; Corporate Author: ปรมานุชิตชิโนรส,; ภาษา: Thai; พิมพ์ลักษณ์: กรุงเทพฯ ...

Image

ตอนที่ ๖ ยุทธหัตถี และชัยชนะของไทย - วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย
sites.google.com
๕๖/๓๐๒ ๏ อ้าไทภูธเรศหล้า แหล่งตะเลง โลกฤๅ. เผยพระยศยินเยง ย่านแกล้ว .... บัดราช ฟาดแสงพล- พ่ายฟ้อน. พระเดชพระแสดงดล เผด็จคู่ ... สู่ฟ้าเสวยสวรรค์ ฯ. ถอดความ ตอนที่
๖.

Image

นางในวรรณคดีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ | MCP Blogs
blog.mcp.ac.th
7 ก.ย. 2017 ... ... มากล่าวไว้ คือ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑ บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ลิลิตตะเลงพ่าย ...

Image

ลิลิตตะเลงพ่าย
teaiporn1213.blogspot.com
เหตุการณ์ทางกรุงหงสาวดี ฝ่ายพระนครรามัญ ขัณฑ์เขตด้าวอัสดง หงสาวดีบุเรศ รั่วรู้เหตุบมิ หึง แห่งเอิกอึงกิดาการ ฝ่ายพระสุธารออก... › พระเจ้ากรุงหงสาวดีประทานโอวาท ...

Image

พระแม่ธรณี : สัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ - ข่าวสด
www.khaosod.co.th
28 มี.ค. 2017 ... “พระแม่ธรณี” ยังปรากฏในวรรณคดีไทยหลายเรื่อง อาทิ หนังสือเทศน์มหาชาติปฐมสมโพธิ กถา ลิลิตตะเลงพ่าย เป็นต้น โดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น นางพระธรณี ...

Image

วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย
sites.google.com
ถอดความ พระมหาอุปราชาฝืนความทุกข์ของตนยกทัพมาถึงพนมทวน เมืองกาญจนบุรีเห็น บ้าน เมืองว่างเปล่า ไม่มีผู้ใดออกสู้รบ จะจับคนไทยมาสอบถามก็ไม่มีเลยสักคน ...

Image

สงสารลูก นก ลูกกา | พลังจิต
palungjit.org
3 ส.ค. 2008 ... ... ภาษาไทยมา หรือใครก็ได้ที่เก่งภาษาไทยช่วยลูก นก ลูก กา ที่กำลังลำบาก ช่วย ถอดคำ ประพันธ์ ในบทลิลิตตะเลงพ่าย ให้หน่อยครับ นะนะ ขอ ร้อง ขอความกรุณา ...

Image

รสวรรณคดี - โสภณ
sopon.hatyaiwit.ac.th
... รักประเทศชาติ เป็นต้น อย่างเช่น เรื่องลิลิตพระลอ เต็มไปด้วยรสรัก(บาลี เรียกรสนี้ว่า รติรส) ... ชอบความมีขัตติมานะของพระมหาอุปราชา จากเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย (บาลีเรียกรสนี้ว่า ...

Image

วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย
sites.google.com
หงายงาเสยสารเศิก เพิกพังพ่ายบ่ายตน ปนปะไปไขว่คว้าง ช้างศึกได้กลิ่นมัน หันหัวหกตกกระ หม่า บ่ากันเลี่ยงกันหลบ ... แขกเจ้าจอมตะเลง แลนา ฯ. ๕๓/๒๙๙ ... ถอดความตอนที่ ๕.

Image

ฟันสมภาร ห้ามไหว้พุทธรูป | หน้า 3 | พลังจิต
palungjit.org
31 ก.ค. 2008 ... ... อาทิ หนังสือเทศน์มหาชาติปฐมสมโพธิกถา ลิลิตตะเลงพ่าย เป็นต้น ..... เรื่องธิดาพระยา มารประโลมพระพุทธเจ้าก็เป็นปุคคลาธิษฐาน ถอดความได้ว่า ทั้งสามธิดา