ผลการค้นหา


เว็บไซต์

Image

พุทธศาสนสุภาษิต ข้อคิดเตือนใจที่ควรรู้
hilight.kapook.com
6 ก.ย. 2011 ... พุทธสุภาษิต ข้อคิดเตือนใจดีๆ พุทธศาสนสุภาษิต พร้อมคําแปล ที่ควรรู้มีอะไรบ้าง อ่าน พุทธ สุภาษิต หมวดต่างๆ พุทธศาสนสุภาษิต พร้อมคําแปล คลิกเลย.

Image

พุทธศาสนสุภาษิต ททมาโน ปิโย โหติ (ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก) - สื่อการเรียนการ ...
www.youtube.com
10 พ.ค. 2015 ... สื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3 วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - พุทธ ศาสนสุภาษิต ททมาโน ปิโย โหติ มีความหมายว่าอย่างไร ...

Image

พุทธภาษิต กับ พุทธศาสนสุภาษิต : โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
www.matichon.co.th
22 เม.ย. 2018 ... ส่วน “พุทธศาสนสุภาษิต” แปลว่า คำสุภาษิตของพุทธศาสนา หมายถึง ถ้อยคำที่พูดดีมีเหตุผล ที่สอดคล้องกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า เน้นตรงที่ ...

Image

พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม 2 / in Semesta
opac.mbu.ac.th
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม 2 /. Corporate Author: มหามกุฏราชวิทยาลัย; ภาษา: Thai; พิมพ์ ลักษณ์: กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2538; ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 22 ...

Image

พุทธศาสนสุภาษิต - BaristA_Coffee_Story
sites.google.com
พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา แต่มิได้หมายความเฉพาะคำที่ พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม

Image

๑๐๐ บท : ๑๐๐ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวรฯ (๕) : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร
www.matichon.co.th
22 ธ.ค. 2018 ... พระนิพนธ์ ๘๔ : พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ แปลความว่า “ตนเทียวเป็นคติของตน” คือ ตนนั้นแหละจักเป็นผู้พาตนไป ไปดีไปชั่ว ไปสว่างไปมืด ...

Image

พุทธศาสนสุภาษิต
www.accon.co.th
พุทธศาสนสุภาษิต - ควรทำแต่ความเจริญ อย่าเบียดเบียนผู้อื่น ... พุทธศาสนสุภาษิต - ผู้ เคารพผู้อื่น ย่อมมีผู้เคารพตนเอง ... พุทธศาสนสุภาษิต - ผู้มีความรู้ในทางที่ดี เป็นผู้เจริญ.

Image

ผู้หมดกิเลสแล้ว อยู่สุขสบาย | พุทธศาสนสุภาษิต | เว็บไซต์พุทธะ
www.phuttha.com
1 ต.ค. 2018 ... พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ สุสุขํ วต ชีวามอาตุเรสุ อนา ตุราอาตุเรสุ มนุสฺเสสุวิหราม อนาตุราขุ.ธ.สุขวรรคที่ ๑๕/๑๙๘.