ผลการค้นหา


เว็บไซต์

Image

บทกรวดน้ำแบบสั้น หลังใส่บาตร
hilight.kapook.com
6 มิ.ย. 2013 ... บทกรวดน้ําแบบสั้น บทกรวดน้ำหลังใส่บาตร ที่พุทธศาสนิกชนควรรู้ บทกรวดน้ํา มีอะไรบ้าง อ่าน บทกรวดน้ำ หลังใส่บาตร บทกรวดน้ําแบบสั้น บทกรวดน้ำอิมินา.

Image

บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร - YouTube
www.youtube.com
16 ส.ค. 2012 ... ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศล จากการเจริญภาวนานี้ ให้แก่ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ...

Image

คำถวายสังฆทาน บทกรวดน้ำ
www.navy12.net
30 พ.ค. 2018 ... สังฆทาน (ภาษาบาลี: สงฺฆทาน). เป็นศัพท์ในพระสูตร ซึ่งเป็นชื่อเรียกการถวายทานแก่พระ สงฆ์อย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอานิสงส์มาก ทักขิณาวิภังคสูตร ...

Image

บทกรวดน้ำแบบสั้นๆ หลังใส่บาตร
www.winnews.tv
25 ก.ค. 2016 ... เข้าพรรษา ฤดูกาลแห่งการสั่งสมบุญกุศล ของพุทธศาสนิกชน สำหรับท่านที่ตั้งใจทำบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทาน แต่ไม่ทราบวิธีการอุทิศส่วนกุศล ...

Image

บทแผ่เมตตา บทสวดมนต์แผ่เมตตา
hilight.kapook.com
20 พ.ย. 2012 ... รวม บทแผ่เมตตา เพื่อการแบ่งปันความสุข ทั้ง บทแผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง บทแผ่เมตตาไป สู่ผู้อื่น บทแผ่เมตตาทั่วไป คาถาแผ่ส่วนกุศล และบทกรวดน้ำให้ ...

Image

บทกรวดน้ำหลวงปู่มั่น บทอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่คนที่เรารัก I Dekwat Channel
www.youtube.com
19 ก.ค. 2017 ... บทกรวดน้ำ (อิมินา) - หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (บทกรวดน้ำและคำแปล) : อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ แก่ญาติหรือผู้ที่ล่วงลับ การกรวดน้ำ คือ การตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล.

Image

บทกรวดน้ำแบบสั้น หลังใส่บาตร ขอให้ท่านได้รับผลบุญของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
palungjit.org
22 เม.ย. 2019 ... บทกรวดน้ำแบบสั้น หลังใส่บาตร ขอให้ท่านได้รับผลบุญ ของข้าพเจ้าด้วยเทอญ การทำบุญ ใส่บาตร เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นกันมาตั้งแต่ในสมัยอดีตจน ถึงในปัจจุบัน ...

Image

บทกรวดน้ำให้แก่ เทวดาประจำตัว ทำแล้วดีกับตัวเรา ทำบ่อยๆ ช่วยแก้ไข ...
www.postsod.com
14 ม.ค. 2018 ... บทกรวดน้ำให้แก่ เทวดาประจำตัว (ภายหลังทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น) เปิดทาง และช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเตรียมน้ำสะอาดไว้ ๑ ...

Image

เมื่อทำแล้วดี หมั่นกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว แล้วชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆ - เดกวัด
www.dekwat999.com
16 ก.พ. 2019 ... บทกรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัวนี้ แนะนำให้ทำหลังตักบาตร หลังทำบุญ ... หมายเหตุ. การ กรวดน้ำลงดินกุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้ง คือ เพียงอธิษฐานจิต ...

Image

Suadmondaily สวดมนต์ทุกวัน: บทกรวดนํ้าและอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับ
suadmondaily.blogspot.com
14 ม.ค. 2013 ... บทกรวดนํ้าและอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับ. อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย. “ขอ ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติ ...

Image

เคล็ด 10 วิธีกรวดน้ำ ที่ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้น ไม่ติดขัด ในทุกๆ ด้าน ...
www.chonburipost.com
25 พ.ย. 2017 ... ก็ควรใช้บทกรวดน้ำที่สั้นๆหรือใช้บทกรวดน้ำย่อก็ได้ เช่น “อิทัง โน ญาตีนังไหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขออุทิศส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ …. (ออกชื่อผู้ล่วงลับ) …

Image

สายบุญสไตล์ - บทกรวดน้ำอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
sites.google.com
ข้าพเจ้า .....(ชื่อ-นามสกุล)..... ขอสักการะพระแม่ธรณี ขอพระแม่ธรณี พระแม่คงคา พ่อพระยา ยมราช ช่วยเป็นทิพยญาณในบุญกุศลครั้งนี้ที่ข้าพเจ้าได้ (สวดมนต์ / ปล่อยปลา ...

Image

บทกรวดน้ำโดยอาจารย์นารี จิตหนึ่งซึ่งหยั่งรู้ - Andrew - GotoKnow
www.gotoknow.org
เตรียมน้ำสะอาดไว้ ๑ ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว. กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

Image

บทที่ ๒๕ กรวดน้ำอิมินา
www.onoi.org
31 ก.ค. 2009 ... (ผู้นำ) (หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส). อิมินา ปุญญะกัมเมนะ ด้วยบุญนี้ อุทิศให้ อุปัชฌายา คุณุตตะรา อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ อาจะริยูปะการา จะ ...

Image

บทสวดมนต์ (รหัส 1164) | รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์,หนังสือธรรมะ
phutphatham.com
อิติปิ โส เท่าอายุ บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง คำอธิษฐานอโหสิกรรม บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ บทแผ่ส่วนกุศล กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร วิธีสวด พระคาถาชินบัญชร คาถาชินบัญชร (ย่อ)

Image

10 วิธีกรวดน้ำที่ถูกวิธี และเกิดผลสูงสุด โดยท่านธรรมรักษา
www.postsod.com
12 พ.ย. 2017 ... ก็ควรใช้บทกรวดน้ำที่สั้นๆหรือใช้บทกรวดน้ำย่อก็ได้ เช่น “อิทัง โน ญาตีนังไหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขออุทิศส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ …. (ออกชื่อผู้ล่วงลับ) …

Image

บทกรวดน้ำ (ฉบับเต็ม) โดยแม่ชีทศพร บุญเทวาพิทักษ์ - Metharung ...
www.gotoknow.org
บทกรวดน้ำนี้ ข้าพเจ้าได้มาตามสายใยแห่งธรรม ข้าพเจ้าเคยอ่านแต่หนังสือเกิดแต่กรรมเล่ม 1 -3 ของแม่ชี แต่ยังไม่เคยได้ไปกราบแม่ชีทศพรเพราะยังไม่มีโอกาส ...

Image

กำกรวดน้ำแบบพื้นเมืองเหนือ ( บทอิทัง) - สัพเพเหระ
thinkplus1.blogspot.com
29 มิ.ย. 2016 ... ยังกิญจิ กุสสะลัง กัตตัพพัง กัมมัง สัพเพหิ กะเตหิ กะตังบุญญัง โน อะนุโมทันตุ. สุนันตุ โภณโต เยเทวา อัสสะมิงฐาเน อะทิคะตา ทีฆายุกา สะทาโหนตุ.

Image

บทกรวดน้ำแผ่กุศล แผ่เมตตาตนเอง แผ่เมตตาสรรพสัตว์
store.ais.co.th
บทกรวดน้ำแผ่กุศล แผ่เมตตาตนเอง แผ่เมตตาสรรพสัตว์. Artist: พระพุทธเมตตา พระประธาน ในเจดีย์พุทธคยา อินเดีย. Music label: 125 Load. Buy ฿ 20. *Price excluded VAT.