ผลการค้นหา


เว็บไซต์

Image

กรมบัญชีกลางเล็งปรับเงินเดือนข้าราชการให้สอดคล้องภาวะเศรษฐกิจ ...
www.youtube.com
4 ม.ค. 2016 ... กรมบัญชีกลางกำลังศึกษาปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะ เศรษฐกิจ และให้บุคลากรของรัฐได้รับฐานเงินเดือนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ...

Image

รื้อใหญ่โครงสร้างข้าราชการ ปรับระบบเงินเดือน-ดึงดูดคนพันธุ์ใหม่ ...
www.prachachat.net
5 ธ.ค. 2019 ... กำลังเตรียมปรับโครงสร้างของข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีทั้งหมด 1.33 ล้านคน โดยเฉพาะใน ส่วนข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงราว 3.9 ...

Image

องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_28_การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ...
wiki.ocsc.go.th
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2551. 2. ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อน เงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.

Image

เปิดฐานเงินเดือนครู - YouTube
www.youtube.com
18 ม.ค. 2015 ... เปิดฐานเงินเดือนครูไทย หลังมีการปรับขึ้นมาแล้ว 6 ครั้งในรอบ 10 ปี พบครูไทยมุ่งทำวิทยะ ฐานะเพิ่มเงินเดือน และสวัสดิการมากกว่าการพัฒนาผู้เรียน ...

Image

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ – กองบริหารงานบุคคล
www.personnel.rmutk.ac.th
ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับ ตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใช้สำหรับการเลื่อนเงินเดือนวันที่ ๑
เมษายน ...

Image

องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:1008.1:145_ซักซ้อมความเข้าใจ ...
wiki.ocsc.go.th
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎ ก. ... ก็ จะรวมฐานเงินเดือนของผู้นั้นอยู่ในการคำนวณวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนด้วย.

Image

ครม.อนุมัติเพิ่มเงินเดือนข้าราชการบำนาญร้อยละ 4 - YouTube
www.youtube.com
30 ธ.ค. 2014 ... คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 3855 ล้านบาท เพื่อเพิ่มเงินเดือนให้กับข้าราชการบำนาญอีก ร้อยละ 4 โดยมีผลย้อนหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ติดตามเราได้ที่ ...

Image

บัญชีเงินเดือน
www.arts.su.ac.th
ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ. ... ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน ...

Image

เปิดบัญชีเงินเดือนข้าราชการ ปรับขึ้นแล้ว 6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี
money.kapook.com
13 ธ.ค. 2014 ... เปิดบัญชีเงินเดือนข้าราชการ ล่าสุด ปรับเงินเดือนข้าราชการ ขึ้นแล้ว 6 ครั้ง ในรอบ 10 ... ฐาน เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.

Image

ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ข่าวปรับเงินเดือนข้าราชการ
news.kapook.com
รวมข่าว คสช. สั่ง ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ปรับฐานเงินเดือนขึ้นร้อยละ 8 พร้อมปรับค่าครองชีพ ข้าราชการชั้นผู้น้อย ความคืบหน้าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร มาติดตามค่ะ. ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ...

Image

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสามัญ ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนฯ
www.narathiwat.go.th
12 มิ.ย. 2015 ... การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสามัญ ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนฯ. พิมพ์ · อีเมล. ราย ละเอียดแนบฯ. Attachments: File, File size, Downloads. Download ...

Image

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย ...
personal.rmutl.ac.th
9 ม.ค. 2017 ... กำหนดตามเอกสารที่แนบมาโดยจะนำคะแนนการประเมินผลงานในแต่ละรอบการประเมินมา คำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละในอัตราไม่เกิน 6 ของฐานเงินเดือน ...

Image

-> ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ ...
www.sakonnakhon3.go.th
18 ต.ค. 2018 ... ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังหัก สพป.