ผลการค้นหา


เว็บไซต์

Image

5 งานวิจัยจากเวทีวิทยาศาสตร์เพี้ยน Ig Nobel | #beartai
www.beartai.com
3 วันก่อน ... วันนี้ ผึ้งจะพาไปรู้จักกับ ig Nobel (อิ๊ก โนเบล) รางวัลที่มอบให้แก่ผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่ ไม่น่าจะเป็นไปได้ และที่สำคัญ งานวิจัยแรก!

Image

งานวิจัย/พัฒนา สวทช. - National Science and Technology ...
www.nstda.or.th
งานวิจัย/พัฒนา สวทช. องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของ สวทช. ... แผนมุ่งเป้า ด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย.

Image

งานวิจัย - I am Saraburi2
sites.google.com
การเขียนบทความวิชาการและผลงานวิจัยของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ ตำแหน่งอื่นๆ ซึ่งเป็นบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ...

Image

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ – มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
bri.mcu.ac.th
ข้อมูลทั่วไป. แผนปฏิบัติการประจำปี · ข้อมูลสถานะงานวิจัย · สถานะโครงการวิจัย · ฐานข้อมูล เวทีสัมมนา ... ฐานข้อมูลงานวิจัย · ระบบการสัมมนาทางวิชาการ; ฐานข้อมูลนักวิจัย; JIBS ...

Image

รวม 26 เว็บไซต์ค้นหางานวิจัยระดับนานาชาติ ที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ ...
www.scholarship.in.th
28 ส.ค. 2018 ... แหล่งค้นหางานวิจัยที่ทุกๆ ปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา โทเพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 ชื่อเรื่อง สำหรับการสืบค้นสามารถได้ 3 ...

Image

งานเพื่ออุตสาหกรรม - National Science and Technology Development ...
www.nstda.or.th
กลุ่มบริหาร RDI (Research Development Innovation Management) ทำหน้าที่บริหาร งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ให้ตอบสนองต่อประเด็นที่เป็นวาระแห่งชาติ โดยแบ่งเป็น 5 ...

Image

620904.6 งานวิจัย ปัสสาวะรักษาโรค ได้จริงหรือไม่​ ?? ระดับ ปเอก (1 ...
www.youtube.com
4 ก.ย. 2019 ... งานวิจัย ปัสสาวะรักษาโรค ได้จริงหรือไม่ ผลงานระดับปริญญาเอก ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ป รัชษาดุษฏีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค ...

Image

งานวิจัย
www.eng.psu.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นอกจากให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพแล้ว ยังมุ่งเน้นงานวิจัยโดยศึกษาและพัฒนางานวิจัยในด้านต่างๆ ...

Image

คนเคาะข่าว เปิดงานวิจัย"กัญชารักษาโรค" 25/01/2018 - YouTube
www.youtube.com
25 ม.ค. 2018 ... คนเคาะข่าว เปิดงานวิจัย"กัญชารักษาโรค" 25/01/2018 ฟังข้อมูล ข้อเท็จจริงและทิศทาง สถานการณ์แนวโน้มการใช้กัญชาในทางการแพทย์ กับ อ.ปานเทพ ...

Image

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช - งานวิจัย
www2.si.mahidol.ac.th
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ตึก 84 ปี ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 Email Webmaster ...

Image

งานวิจัย..ใช้ได้จริง
www.mhesi.go.th
เห็ดฟาง (Straw mushroom) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Volvariella volvacea จัดว่าเป็นประเภท เห็ดกินได้ ที่ได้รับความนิยมในการนำไปรับประทานมากเป็นอันดับต้นๆ ทั้งในรูปของเห็ดสด ...

Image

งานวิจัยคณะอักษรศาสตร์
www.arts.su.ac.th
งานวิจัยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. นโยบายการวิจัยของคณะอักษรศาสตร์. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...

Image

บริการวิชาการและงานวิจัย
www.unisearch.chula.ac.th
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการวิชาการและงานวิจัยแก่หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้. งานแผน นโยบายและยุทธศาสตร์.