ผลการค้นหา


เว็บไซต์

Image

การจัดซื้อจัดจ้าง
www.egat.co.th
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง. homepage-footer-slogan. การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ...

Image

ITA - Airports of Thailand
www.airportthai.co.th
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ; O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ.

Image

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมโยธาธิการและผังเมือง
www.dpt.go.th
20 มิ.ย. 2017 ... เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความ น่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์.

Image

SCG ยกระดับการจัดซื้อจัดจ้างด้วย BLOCKCHAIN - YouTube
www.youtube.com
19 ส.ค. 2019 ... เอสซีจี เผยผลสำเร็จหนึ่งปีหลังนำ Blockchain มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัด ซื้อจัดจ้าง-วางบิล-ชำระเงิน ช่วยลดระยะเวลาดำเนินการได้ 56000 นาที ...

Image

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
www.nsm.or.th
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560. แผน ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559.

Image

จัดซื้อจัดจ้าง
www.isranews.org
สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบข้อมูลรายละเอียดงานจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจพิสูจน์บุคคลแบบลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า หรือ 'ไบโอเมตริกซ์' ...

Image

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - National Science and Technology Development ...
www.nstda.or.th
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 ...

Image

จัดซื้อจัดจ้าง
www.ipst.ac.th
ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์เอสารกรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การ เรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ...

Image

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
www.udru.ac.th
ประกวดราคาจัดซื้อระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย (e-bidding), 22 กรกฎาคม 2562 ... ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ...