ผลการค้นหา


เว็บไซต์

Image

การเขียนบรรณานุกรมจาก Internet - ห้องเรียนภาษาไทย
sites.google.com
การลงรายการอ้างอิงหรือการเขียนบรรณานุกรมมีหลายรูปแบบในที่นี้จะได้นำแบบแผนการ เขียนเอกสารอ้างอิงตามแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
 ...

Image

การจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ - National Science and Technology ...
www.nstda.or.th
การจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ เป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งจะต้องมี วิธีการจัดทำโดยมีการกำหนดประเภทของสิ่งพิมพ์ที่ควรนำมารวบรวม ...

Image

บริการแก้ไขบรรณานุกรม
www.satsin.com
ขั้นตอนการใช้บริการการจัดทำบรรณานุกรม. 1. ส่งรายละเอียดงานวิจัยเพื่อมาประเมินราคาที่ contact@satsin.com หลังจากลูกค้าส่งไฟล์เข้ามาแล้วโทรแจ้งที่เบอร์ 02-170-9860 ...

Image

การเขียนบรรณานุกรม-หนังสือ - ห้องเรียนภาษาไทย
sites.google.com
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม. 1. การเขียนบรรณานุกรมของหนังสือ แบบสากล. ผู้แต่ง. //ชื่อ หนังสือ. //ครั้งที่พิมพ์. //สถานที่พิมพ์ / : /สำนักพิมพ์, / ปีที่พิมพ์. ตัวอย่าง. เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ.

Image

EndNote
lib.swu.ac.th
โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote. Download Program EndNote & Style APA, Vancouver; คู่มือการใช้งาน; EndNote Tutorials; FAQ; อบรม EndNote. Download ...

Image

บรรณานุกรม
www.slideshare.net
22 ก.ย. 2011 ... บรรณานุกรมตัวอย างการเขียนบรรณานุกรมจากเว็บไซต ที่เรานํามาอ างอิงเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษาhttp://www.csjoy.com/story/net/tne.htm11/9/ ...

Image

บรรณานุกรม เว็บไซต์ การเขียนบรรณานุกรม เว็บไซต์ไทย-อังกฤษง่ายนิดเดียว ...
xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com
4 ก.ค. 2018 ... บรรณานุกรม หมายถึงข้อความที่ประกอบ หรือระบุไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ...

Image

Citation
library.swu.ac.th
Writing Report / Citation (Reference Styles). โปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม หรือ Reference Manager เป็นโปรแกรมที่ช่วย อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เขียนตำรา ...

Image

การอ้างอิง&บรรณานุกรม - วารสารวิชาการเกษตร
at.doa.go.th
การอ้างอิง&บรรณานุกรม. ในบัญชีเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง. 2.1 การเรียงลำดับเอกสาร. ให้ เอกสารภาษาไทยอยู่ในส่วนแรกและเอกสารภาษาต่างประเทศอยู่ในส่วนที่สอง

Image

บรรณานุกรม
www.slideshare.net
24 มิ.ย. 2012 ... บรรณานุ ก รมครูสมร ตาระพันธ์. ٢٥٥٤ การสื่สารผ่านไยแก้วนำาแสง [Online].Available: http ://krusmo.wordpress.com/ เข้าถึงเมื่อวันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٤.

Image

คู่มือโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
clib.psu.ac.th
2 ส.ค. 2016 ... สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอ หงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-2352 โทรสาร ...