ผลการค้นหา


เว็บไซต์

Image

ฐานนิยม - การศึกษา
sites.google.com
หลักการในการหาฐานนิยม คือ หาตัวที่ซ้ำกันมากที่สุด และมีเงื่อนไขว่าในข้อมูลแต่ละชุดจะมี ฐานนิยมได้อย่างมาก 22 ตัวเท่านั้น ถ้ามีมากกว่านั้นให้ถือว่าไม่มีฐานนิยม ...

Image

MODE (ฟังก์ชัน MODE) - การสนับสนุนของ Office
support.office.com
Number1 (ต้องระบุ) คืออาร์กิวเมนต์ตัวเลขแรกที่คุณต้องการคำนวณค่าฐานนิยม. Number2,. .. (ระบุหรือไม่ก็ได้) อาร์กิวเมนต์จำนวนที่ 2 ถึง 255 ที่คุณต้องการคำนวณค่าฐานนิยม ...

Image

MODE.MULT (ฟังก์ชัน MODE.MULT) - การสนับสนุนของ Office
support.office.com
MODE.MULT((number1,[number2], ...) ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน MODE.MULT มี อาร์กิวเมนต์ดังนี้: Number1 (ต้องระบุ) คืออาร์กิวเมนต์ตัวเลขแรกที่คุณต้องการคำนวณค่า
ฐานนิยม.

Image

ฐานนิยม - สถิติ
sathiti.blogspot.com
15 ก.พ. 2013 ... ฐานนิยม คือ ค่าที่มีความถี่สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับค่าอื่นในข้อมูลชุดเดียวกัน แต่ในบางชุด ของข้อมูลอาจจะไม่มีค่านิยมก็ได้ โดยทั่วไปฐานนิยมมักใช้กับข้อมูลเชิง ...

Image

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสำรวจ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ ...
webdev.excise.go.th
27 ธ.ค. 2017 ... การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสำรวจ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลราคาของ สินค้าการพิจารณาราคาฐานนิยม และสถนาที่ขายสินค้า. พิมพ์ · อีเมล.

Image

ติวสถิติ ม.5 ค่ากลาง ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม - www.OpenDurian.com ...
www.youtube.com
12 ม.ค. 2017 ... LIVE ติวสด สถิติ ม.ปลาย กับครูปอม โอเพ่นดูเรียน มาทบทวนเนื้อหาสถิติ พร้อมตัวอย่าง ข้อสอบจริงกันเถอะ ใครมีคำถามหรือการบ้านอะไรเพิ่มเติม ...

Image

บันทึกการปฏิบัติงาน พบกลุ่มครั้งที่ ๗ กศน.ตำบลไผ่ล้อม - อ.ดาธิณี ...
www.gotoknow.org
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ ผลรวมของค่าสังเกตหรือค่าของตัวอย่างที่ได้จากการสำรวจทุกค่าของ ข้อมูล แล้วหารด้วยจำนวนตัวอย่างของข้อมูล. ค่าฐานนิยม คือ ข้อมูลที่มีค่าความถี่สูงสุด หรือ ...

Image

ฐานนิยม - airadda
airadda1blogger.blogspot.com
9 ก.พ. 2012 ... ฐานนิยม (Mode) เป็นค่ากลางที่ใช้ได้ทั้งกับข้อมูลเชิงปริมานและข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นค่า กลางที่ ถือเอาความถี่เป็นสำคัญคือข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุด ...

Image

ฐานนิยมของข้อมูล(mode)
www.mathpaper.net
25 พ.ย. 2019 ... ฐานนิยมของข้อมูล คือ ข้อมูลที่มีความถี่สูงสุด หรือพูดง่ายๆก็คือข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุด ยก ตัวอย่างเช่น คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...

Image

การวิเคราะห์การก่อเกิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยปฏิฐานนิยมและหลังปฏิ ...
elibrary.pim.ac.th
การวิเคราะห์การก่อเกิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยปฏิฐานนิยมและหลังปฏิฐานนิยม /. Main Author: สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์; Language: Thai; Published: นครปฐม ...

Image

ฐานนิยม [วีดีโอ 8:57 นาที] - เรียนออนไลน์ที่เว็บ DekTalent.com
www.dektalent.com
วีดีโอ (8:57 นาที) สอนเรื่องฐานนิยม อย่างละเอียด ฐานนิยม ฐานนิยมกรณีข้อมูลแจกแจง ความถี่ พร้อมตัวอย่าง เรียนออนไลน์เรื่อง ฐานนิยม จากที่บ้าน ไม่ต้องเดินทาง สอนดี.