ผลการค้นหา


เว็บไซต์

Image

ข้อสอบ O-NET 2561
www.niets.or.th
8 มี.ค. 2019 ... ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส.

Image

'ศูนย์' อีกแล้ว! สทศ.ประกาศผล GAT/PAT พบ 3 วิชาต่ำสุด 0 คะแนน
www.matichon.co.th
31 มี.ค. 2019 ... 'ศูนย์' อีกแล้ว! สทศ.ประกาศผล GAT/PAT พบ 3 วิชาต่ำสุด 0 คะแนน. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม น. ส.ศิริดา บุรชาติ ผู้อานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ...

Image

ข้อสอบ O-NET 2560
www.niets.or.th
8 มี.ค. 2018 ... ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ...

Image

บอร์ด สทศ. มีมติให้ยกเลิกการจัดสอบ U-NET
www.niets.or.th
5 พ.ค. 2014 ... ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. ครั้งพิเศษ/2557 ได้มีมติให้ ยกเลิกการจัดสอบ U-NET ที่เดิมกำหนดจัดสอบในปีการศึกษา 2557 ...

Image

ประกาศผลสอบ O-NET
www.niets.or.th
28 ก.พ. 2018 ... สทศ. ความเป็นมา · กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ · อำนาจหน้าที่ · ตราสัญลักษณ์ · วิสัยทัศน์ และพันธกิจ · ค่านิยมหลัก · นโยบายกลยุทธ · ศูนย์เครือข่าย ...

Image

ข้อสอบ O-NET 2559
www.niets.or.th
17 มี.ค. 2017 ... ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส.

Image

สทศ. บริการ – สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
oet.stou.ac.th
การบริการการผลิตสื่อการศึกษา เป็นการให้บริการผลิตสื่อแก่ประชาชนผู้สนใจหรือหน่วยงาน ที่มีความต้องการผลิตสื่อไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น รายการวีดิทัศน์และรายการเทปเสียง ...

Image

สทศ.จัดสอบใหม่ PAT 5 รอบพิเศษให้นักเรียน เหยื่อ แก๊งโจ๋งานบวช รุมทำร้าย
www.khaosod.co.th
25 ก.พ. 2019 ... สทศ.จัดสอบ PAT 5 รอบพิเศษให้นักเรียนเหยื่อ แก๊งโจ๋งานบวช รุมทำร้าย 5 มี.ค. ดูแลค่า รักษาพยาบาล เร่งตรวจสอบนักเรียนโพสต์กระดาษคำตอบลงโซเชียล ...

Image

ดาวน์โหลดใบคำร้อง
www.niets.or.th
3 ม.ค. 2018 ... การยื่นคำร้องขอบริการจาก สทศ. ข. การยื่นแสดงความคิดเห็น การร้องทุกข์ หรือการแสดง ความจำนงให้ สทศ. ตอบคำถามหรือปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ค.

Image

สทศ.สพฐ. เผยแพร่คลังข้อสอบมาตรฐาน เอาไว้ให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบ – รัก ...
www.xn--12cg5gc1e7b.com
3 ต.ค. 2018 ... เว็บไซต์ สทศ.สพฐ. หรือ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ คนละหน่วย กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นะครับ ...